Home een kennismaking met Van Brandwijk Vervoersadvies de ervaring van Van Brandwijk Vervoersadvies het werkveld van Van Brandwijk Vervoersadvies de uitgevoerde projecten enkele opdrachtgevers van Van Brandwijk Vervoersadvies zo kunt u met Van Brandwijk Vervoersadvies in contact komen

VAN BRANDWIJK vervoersadvies is een adviesbureau op het gebied van collectief personenvervoer, met een accent op kleinschalig vervoer. Het bureau is in 1997 opgericht door directeur-eigenaar Rob van Brandwijk.

Door zijn twintigjarige ervaring in de personenvervoerbranche beschikt Rob van Brandwijk over een uitgebreid netwerk. Bovendien is hij goed bekend met de activiteiten, de verhoudingen en de rollen van de vele partijen die betrokken zijn bij het personenvervoer: opdrachtgevers, uitvoerders en toeleveranciers.

Het huidige collectief personenvervoer wordt gekenmerkt door vele nieuwe spelers aan tafel. Bij de opdrachtgevers bijvoorbeeld moet niet alleen gedacht worden aan de overheden maar ook aan partijen als ziektekostenverzekeraars, sociale werkplaatsen en vervoersmakelaars. In het kader van vervoersmanagement is er daarnaast ook bij bedrijven weer een toenemende belangstelling om op te treden als opdrachtgever van collectief vervoer.

Bij het uitvoeren van vervoer zijn tegenwoordig naast de vervoerders uit de taxibranche, het stads- en streekvervoer of het railvervoer ook vaak vervoerregisseurs betrokken.

Onder de toeleveranciers spelen de leveranciers van voertuigen een belangrijke rol maar moet ook gedacht worden aan bijvoorbeeld uitzendbureaus, softwarehuizen, adviesbureaus en leasemaatschappijen.