Home een kennismaking met Van Brandwijk Vervoersadvies de ervaring van Van Brandwijk Vervoersadvies het werkveld van Van Brandwijk Vervoersadvies de uitgevoerde projecten enkele opdrachtgevers van Van Brandwijk Vervoersadvies zo kunt u met Van Brandwijk Vervoersadvies in contact komen

VAN BRANDWIJK vervoersadvies heeft sinds de start in 1997 de onderstaande projecten uitgevoerd:
 • Plan van Aanpak Samenwerkende Taxibedrijven Achterhoek (1997-1998);
 • Begeleiding Samenwerkende Taxibedrijven Achterhoek bij het vormgeven van de verdere samenwerking (1998-heden)
 • Productie van een brochure voor de Samenwerkende Taxibedrijven Achterhoek (1998);
 • Beoordeling opzet nieuwe centrale ten behoeve van zittend ziekenvervoer (1998);
 • Doorlichten Treintaxi-exploitatie (1998);
 • Opzet van verschillende lokaal/regionaal WVG-vervoerssystemen (1998-heden);
 • Ondersteuning softwareleverancier bij dienstverlening aan taxibedrijven (1998-heden);
 • Offerte voor een landelijk vervoerssysteem voor bovenregionaal vervoer van gehandicapten in het kader van de aanbesteding door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1998);
 • Offerte voor de ontsluiting per (deel)taxi van Maastricht Aachen Airport (1998);
 • Offerte voor de ontsluiting met kleinschalig vervoer van Bedrijvenstad Fortuna in Sittard (1998);
 • Voorzitterschap van het overleg van vier Brabantse verenigingen van taxibedrijven in het kader van onderhandelingen met ziektekostenverzekeraars CZ en VGZ (1999-heden);
 • Voorzitterschap onderhandelingsdelegatie van Brabantse taxibedrijven met ziektekostenverzekeraars CZ en VGZ (1999-heden);
 • Offertes voor CVV/WVG-vervoerssystemen (1999–heden);
 • Opzetten regionale airportservice naar verschillende luchthavens (1999);
 • Opzetten kleinschalige vervoerssystemen naar bedrijventerreinen in het kader van vervoermanagement (1999-heden);
 • Offerte voor het vervoer van en naar Medisch Kleuter Dagverblijf in Maastricht (1999);
 • Beoordeling CVV-plannen van provincie voor diverse gemeenten (1999);
 • Voorzitterschap commissie operationele samenwerking Samenwerkende Taxibedrijven Achterhoek (1999-heden);
 • Onderzoek naar de kosteneffecten van het toegankelijk maken van taxi’s voor rolstoelen (2000);
 • Offertes voor leerlingenvervoer (2000-heden);
 • Opzet samenwerkingsverband taxibedrijven voor het uitvoeren van leerlingenvervoer (2000).
 • Algehele bedrijfsadvisering taxibedrijven (2000-heden);
 • Doorlichten taxibedrijf (2001);
 • Doorlichten van en adviseren over het gebruik van software bij een regiecentrale (2001);
 • Projectleiderschap bij een regiecentrale in het kader van overgang van oude naar nieuwe software (2001);
 • Projectleiderschap bij een regiecentrale in het kader van de implementatie van vervoersystemen (2001 – heden);
 • Opzet factureringssysteem regiecentrale (2001-heden);
 • Opzet werkwijze zittend ziekenvervoer asielzoekers (2002);
 • Bijdrage onderzoek naar maximum tarief straattaxi (2002);
 • Offertes voor zittend ziekenvervoer (2002-heden);
 • Opzet samenwerkingsverband taxibedrijven voor het uitvoeren van zittend ziekenvervoer (2002);
 • Begeleiding aankoop taxibedrijf (2002);
 • Begeleiding integratie taxibedrijven (2002-heden).